ÚVOD

separator

HLAVNÁ

Dentálna hygiena vám môže zachrániť chrup
Pravidelným dentálnym ošetrením je možné predchádzať vzniku zubného kazu. Odstránením zubného povlaku a kameňa, v ktorom sa udržuje prevažná časť ústnych baktérií, je možné tiež znížiť riziko vzniku parodontitídy a iných chorôb ústnej dutiny.

Dentálnu hygienu vám s radosťou zabezpečí Romana

 Romana

 Starajte sa o Vaše zuby nadštandardne. Luxusnými prostriedkami a pomôckami napríklad výrobkami značky Splat a CURAPROX

https://splatslovakia.sk/

https://www.curaprox.com/sk-sk

(v nastaveniach videa máte možnosť zapnutia titulkov, ako jazyk titulkov si môžete zvoliť Slovenčinu)

 

Endodontická liečba je ošetrenie kanálikov a dreňovej dutiny zuba. Vykonáva sa pri nevratných ochoreniach zubnej drene a zápaloch v okolí hrotu zuba. Zubná dreň v dospelosti nemá takmer žiadnu regeneračnú schopnosť. Po odumretí zubnej drene  zub prestáva byť napojený na krvné riečisko. To bráni bielym krvinkám vysporiadať sa s infekciou a zbytkami odumretých tkanív (cievy, nervy, lymfatické tkanivá). Zubovina koreňov sa stáva sídlom infekcie (zubovina obsahuje tubuly ,v ktorých sa infekcia drží). Predpokladom úspešného ošetrenia je dôsledné prečistenie kanálikov a ich následné hermetické uzavretie, aby sa zabránilo ďalšiemu prieniku baktérií do okolia.

Endodontické ošetrenie, veľmi častý zákrok, pacienti chcú vedieť a pýtajú sa čo je to plnenie koreňových kanálikov a ako sa to robí, následne na to čap a korunka. Nech sa páči v skratke krátke video...

Zápal v dreni najčastejšie vzniká prienikom baktérií z kazového ložiska do dreňovej dutiny. Ochorenie prebieha s rozdielne sa prejavujúcimi príznakmi a vedie nakoniec k odumretiu drene. Dreň(pulpa) niekedy zaniká úplne bez príznakov. Okrem toho dreň môže odumrieť aj v dôsledku úrazu, chronického fyzikálneho alebo chemického dráždenia. Niekedy sa zápal drene môže vyvinúť aj po predchádzajúcom správne prevedenom ošetrení veľmi hlbokého zubného kazu.

 

(v nastaveniach videa máte možnosť zapnutia titulkov, ako jazyk titulkov si môžete zvoliť Slovenčinu)

Entonox Ig.2

Ošetrenie nespolupracujúcich detí pomocou rajského plynu ENTONOX

ENTONOX je zmes medicinálnych plynov pre okamžité použitie. Jeho zloženie pozostáva z 50% oxidu dusného a 50% kyslíka. Znižuje vnímanie bolesti a má uvoľňujúci a ľahko upokojujúci účinok, ktorý prichádza už po 2-3 minútach inhalácie. Entonox sa podáva cez inhalačnú masku, kedy pacient vdychuje zmes plynov dávkovanú nádychovým ventilom. V niektorých prípadoch sa u pacientov, ktorí majú problém s používaním nádychového ventilu (napr. u malých detí) používa nosová maska s kontinuálnym prietokom.

Výhody:

  • minimum vedľajších účinkov
  • ukľudnenie pri plnom vedomí jednoduchá a neinvazívna aplikácia
  • vhodné aj u deti od 3 rokov
  • preukázané účinky v nemocničnej a prednemocničnej starostlivosti
  • úľava od bolesti rovnaká, ako pri podaní 10 mg i.v. morfia
  • rýchly nástup do 2 až 3 minút
  • rýchle odznenie účinkov-niekoľko minút po ukončení inhalácie
  • možnosť viest motorové vozidlo už 10-15 min. po zákroku
  • bezpečné používanie v spojení s inými analgetikami

 

 

Detské zubné lekárstvo

- je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou a liečbou ochorení a vývojových anomálií ústnej dutiny a orgánov s ňou súvisiacich v detskom a dorastovom veku.

 

(v nastaveniach videa máte možnosť zapnutia titulkov, ako jazyk titulkov si môžete zvoliť Slovenčinu)

 

Pečatenie zubov patrí k výkonom detského zubného lekárstva a preto je optimálne ho vykonať ihneď po prerezaní prvých stálych zubov, čiže okolo šiesteho roka veku.
Jedná sa o takzvané „zaliatie“ hryzacích plôšok zubov. Ich žuvacie plochy pre svoj členitý, ryhovaný povrch sú nebezpečným miestom na ukladanie zvyškov potravy, čo následne môže viesť k tvorbe zubného kazu.

Zub sa vyčistí špeciálnou pastou a ryhy zuba sa správne pripravia. Potom zubár stoličky zaleje hmotou, ktorá sa podobá bielej plombe a vytvrdí ju ultrafialovým svetlom. Na záver sa povrch zuba zafluoriduje. Zub teda ostáva hladký, bez rýh a možno ho jednoduchšie vyčistiť.
Pečatenie vydrží tri až päť rokov, teda kým sa nezhryzie alebo nepoškodí iným spôsobom. Zhryzené pečate sa dajú zapečatiť nanovo.

Mnohoročné výsledky pečatenia zubnými lekármi jednoznačne potvrdili, že pečatenie rýh zadných zubov podstatným spôsobom znižuje tvorbu zubného kazu na týchto miestach. Pečatenie je ekonomicky najvýhodnejšia ochrana pred zubným kazom.

Motivačné videá pre deti

Prečo máme zuby múdrosti?????

 

(v nastaveniach videa máte možnosť zapnutia titulkov, ako jazyk titulkov si môžete zvoliť Slovenčinu)

 

 


Ľutujeme, momentálne je táto sekcia web-stránky bez záznamu...

 

Ako fixné náhrady označujeme tie, ktoré sú pomocou vhodného fixačného materiálu trvale a neodlučiteľne spojené s pacientovými zubami.

Fixné náhrady delíme na dve hlavné skupiny: korunkové náhrady a fixné mostíky

Základnými konštrukciami sú korunkové náhrady ktoré nahradia stratenú časť zuba, upraví jeho povrch a ochráni pred poškodením, slúžia i ako pilierové konštrukcie ktoré sú súčasťou fixných mostíkov.

 

Korunkové náhrady

Celoplášťová keramická korunka (zirkón , e-max)

Predstavujú esteticky dokonalú náhradu, dlhodobú trvanlivosť, dokonalý vzhľad s trvalým farebným efektom.

Nevýhodou je technologicky, materiálovo i prístrojovo náročná výroba. (cena 270-300eur)

 

Celoplášťové kombinované korunky

Kombinované korunky sa vyrábajú z dvoch rôznych materiálov. Jeden z nich tvorí základný plášť zaisťujúci pevnosť konštrukcie (kovová zliatina), druhá zaisťuje dobrý estetický vzhľad korunky (cena 200 eur)

 

Fixný mostík

Je protetická náhrada 1 alebo viacerých stratených zubov,upevnená na dvoch alebo viacerých vlastných zuboch pacienta

Metalokeramický mostík - tiež nazývaný ako kovokeramický mostík je veľmi estetický s dobrými mechanickými vlastnosťami. Možno ním rekonštruovať aj veľmi rozsiahle defekty chrupu frontálneho aj postranného úseku chrupu. Metalokeramický mostík je tvorený metalokeramickými korunkami a medzičlenmi. Metalokeramický mostík sa skladá z vnútornej kovovej časti, a z vonkajšieho plášťa, ktorý je tvorený estetickou vrstvou keramiky. Vonkajší keramický plášť vo farbe zubov kryje celý povrch koruniek a dosahuje vo väčšine prípadov až do krčkovej oblasti, čím je zaistený vzhľad prirodzeného zuba. Kovová konštrukcia zaisťuje metalokeramickému mostíku dobrú mechanickú odolnosť, vrstva keramiky vynikajúcu estetiku, preto sú metalokeramické mostíky v súčasnej dobe veľmi obľúbené a často indikované.

Celokeramický mostík - je vysoko estetická zubná náhrada, ktorá má v porovnaním s metalokeramickým mostíkom horšie mechanické vlastnosti. Celokeramický mostík je možné zhotoviť iba pri malom rozsahu defektu chrupu, kde chýba len jeden zub, najčastejšie do frontálneho úseku chrupu.

 

(v nastaveniach videa máte možnosť zapnutia titulkov, ako jazyk titulkov si môžete zvoliť Slovenčinu)

 

(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov Návštevník stránky www.zubar-trencin.sk, týmto udeľuje prevádzkovateľovi stránky (PALATIN DENT s.r.o., IČO:48051527) súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní kontaktného formulára. V súvislosti s tým, vydavateľ (správca)  stránky sa zaväzuje, že s osobnými údajmi  jej návštevníkov bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (§ 9 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z.). Spracúvanie osobných údajov vykonáva spoločnosť PALATIN DENT s.r.o. (prevádzkovateľ).

II.

Prevádzkovateľ osobitnú kategóriu osobných údajov nespracúva. Prevádzkovateľ môže spracúvať výlučne osobné údaje, navigačné a anonymné údaje. V prípade prehliadania webovej stránky môžu byť nahliadané, spracované a šírené výlučne len navigačné údaje, t.j.  len podľa mena poskytovateľa internetovej služby, k prehliadaniu potrebnej adresy IP, internetovej stránky a spracovať a šíriť sa môžu len údaje o navštívených webových stránkach. V tomto prípade osoba návštevníka webovej stránky zákonnými spôsobmi nie je identifikovateľná. Návšteva tejto webovej stránky a jej opustenie bez výhrad sa považuje za udelenie súhlasu na spracovanie navigačných a anonymných údajov.

Prevádzkovateľ má možnosť a oprávnenosť spracovať osobné údaje o dotknutej osobe ak mu ich táto osoba oznámi za týmto účelom. Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi, ich sprístupnenie zo strany dotknutej osoby je zároveň i udelením súhlasu na ich spracovanie, šírenie ako i prenos na územie krajín členských štátov Európskej únie. Prenos osobných údajov mimo územia krajín členských štátov Európskej únie je uvedený v bode X.

III.

Spracovanie osobných údajov uvedených vyššie je možné len na základe ich sprístupnenia a poskytnutia zo strany dotknutej osoby. Cieľom spracovania údajov je informovať kupujúcich a záujemcov, získavať, zhromažďovať, šíriť a zaznamenávať zistenia, výhrady a reklamácie súvisiace s obchodnou činnosťou, vyhodnotenie nákupných zvyklostí kupujúcich, prieskum trhu za účelom umožnenia realizácie obchodných cieľov prevádzkovateľa, jeho obchodných partnerov a subdodávateľov.

IV.

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť PALATIN DENT s.r.o. Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnuté zo strany dotknutej osoby spracúva do času skončenia ich účelu, alebo odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby. Prevádzkovateľ následne osobné údaje likviduje.

V.

Spracované osobné údaje nebudú poskytnuté pre tretie strany.

VI.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a)      potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované (§ 28 ods. 1/ písm. a) zák.č. 122/2013 Z.z.),

b)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom systéme (§ 28 ods. 1/ písm. b) zák.č. 122/2013 Z.z.),

c)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorých získal jej osobné údaje na spracovanie (§ 28 ods. 1/ písm. b) zák.č. 122/2013 Z.z.),

d)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania (§ 28 ods. 1/ písm. b) zák.č. 122/2013 Z.z.),

e)      opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných  alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania (§ 28 ods. 1/ písm. e) zák.č. 122/2013 Z.z.),

f)       likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil (§ 28 ods. 1/ písm. e) zák.č. 122/2013 Z.z.),

g)      likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona  (§ 28 ods. 1/ písm. g) zák.č. 122/2013 Z.z.),

h)     blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti  (§ 28 ods. 1/ písm. h) zák.č. 122/2013 Z.z.).

VII.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti (§ 29 ods. 3/ zák.č. 122/2013 Z.z.).

VIII.

Vo veci spracovania osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa, ktorý je zastihnuteľný na nasledovnej adrese:

Poštová adresa: PALATIN DENT s.r.o., Soblahovská 7262/2a, 911 01 Trenčín

IX.

Prevádzkovateľ u dotknutých osôb spracúva nasledovné osobné údaje:

Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mail

Právnická osoba: názov, sídlo, IČO, DIČ, zápis v obchodnom registri, štatutárny zástupca,

Organizácie: názov, sídlo, IČO, DIČ, zápis registri, vedúci,

Nadácie: názov, sídlo, IČO, DIČ, registračné číslo, správca,

Združenia: názov, sídlo, IČO, DIČ, registračné číslo, riaditeľ.

X.

Zdrojom údajov je ich poskytnutie zo strany dotknutých osôb, na základe čoho je  prevádzkovateľ oprávnený na šírenie a prenos anonymných, navigačných a osobných údajov v tuzemsku, na územie krajín členských štátov Európskej únie ako, pre tretie strany uvedené v bode V., pre podnikateľov, fyzické a právnické osoby s tým, že dobrovoľné poskytnutie údajov je potrebné považovať i za súhlas  na ich ďalšie spracúvanie. Na cezhraničný prenos osobných údajov na územie členských štátov Európskej únie  sa hľadí ako na ich šírenie v tuzemsku. Prenos údajov do tretej krajiny, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, možno uskutočniť , ak prevádzkovateľ dotknutej osobe pred  tým poskytol informácie podľa § 15 ods. 1 alebo ods. 2 alebo bola splnená niektorá z podmienok uvedených v § 15 ods. 3 zák. č. 122/2013 Z.z.

Súhlas možno dať i elektronickou formou a to kliknutím na znak nachádzajúci sa na webovej stránke a potvrdením cez klávesnicu enter a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, čo sa považuje tiež za písomný súhlas. Šírenie a prenos údajov sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý súhlas môže kedykoľvek odvolať.

XI.

Adresáti šírenia a prenosu údajov: Prevádzkovateľ, osoby označené v bode V.

Adresa skutočného spracovania údajov: PALATIN DENT s.r.o., Soblahovská 7262/2a, 911 01 Trenčín

Predmet činnosti prevádzkovateľa súvisiaci so spracúvaním údajov:  zhromažďovanie potrieb zákazníkov, spracovanie reklamácií súvisiacich s obchodnou činnosťou, vyhodnocovanie nákupných zvyklostí kupujúcich, prieskum trhu a informovanie kupujúcich a záujemcov.

XII.

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje tretím osobám okrem vyššie uvedeným bez súhlasu dotknutej osoby nesprístupní za čo nesie i zodpovednosť.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Zverejňovaním osobných údajov je ich publikovanie, uverejnenie alebo ich vystavenie na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným konaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením , uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo operáte, ich umiestnenie na úradnej tabuli, alebo na inom verejne prístupnom mieste.

XIII.

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom zmluvy alebo odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, poprípade dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu poskytovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom  týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v zmluve povinný informovať užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie zmluvy a v opačnom prípade nie je možné službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby poskytovateľ získal od užívateľa súhlas.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre užívateľa na základe jeho objednávky.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom užívateľa v pozícii sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom riadi nasledovným:

1.) Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
2.) Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
3.) Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
4.) Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
5.) Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
6.) Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
7.) Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
8.) Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
9.) Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
10.) Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
11.) Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
12.) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
13.) Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
14.) Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
- zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
- oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
- v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
- konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
15.) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
16.) Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
17.) Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje poskytovateľa: PALATIN DENT s.r.o., Soblahovská 7262/2a, 911 01 Trenčín,  IČO: 48051527, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka čislo: 31346/R. Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na čísle: 032 642 30 04.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: MDDr. Kristína Baginová Palatinusová, PALATIN DENT s.r.o., Mariánska 13, Ružomberok 034 01, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na čísle: 032 642 30 04.

V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie služby poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne poskytovateľ o tejto skutočnosti užívateľovi informáciu.

Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania služby.

Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
- dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.


Obmedzenie práv dotknutej osoby 

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

Sme samostatné dentálne zariadenie v centre Trenčína. Už od roku 2015 ponúkame komplexnú stomatologickú starostlivosť všetkým skupinám pacientov (deti, dospelí, ťažko ošetriteľní pacienti, zahraniční štátni príslušníci, firemné klientely).

 

Filozofia námi poskytovaných služieb je v každom prípade plne uspokojiť kvalitatívne požiadavky a finančné nároky všetkých našich pacientov. 

 

Význam protetiky:

- prvoradou úlohou protetickej stomatológie je nahradiť chýbajúce zuby, resp.celý chrup a tým zlepšiť alebo obnoviť žuvaciu schopnosť pacienta, obnova stránky fonačnej a estetickej. Pokiaľ ide o rozsiahlejšiu stratu zubov, tak slúžia aj ako náhrada priľahlých mäkkých tkanív. Najčastejšie sa s protetickým  ošetrením stretávame pri strate zuba, buď následkom úrazu alebo extrakcie

-pri náhrade zubov dochádza k nepriamej masáži okolitej sliznice, zuby musia byť anatomicky tvarované. Správne zhotovená náhrada chráni zvyškové zuby pred preťažením protetická náhrada má aj dlahovací účinok

                                   

                                                             Čiastočne snímateľné náhrady

 Čiastočne snímateľné náhrady  sú definované ako snímateľné náhrady doplňujúce čiastočne defektný zubný oblúk

 

 

                                                               Totálne zubné náhrady

Celkové snímateľné, čiže totálne zubné náhrady sa používajú v prípade straty všetkých zubov. Jedná sa o najbežnejšie riešenie pri snahe o obnovenie chrupu bezzubej čeľuste a sánky pacienta.

 

 

 

 

 

(v nastaveniach videa máte možnosť zapnutia titulkov, ako jazyk titulkov si môžete zvoliť Slovenčinu)

 

Čo je zubný kaz a ako vzniká?

Zubný kaz je infekčné ochorenie spôsobené baktériami, ktoré napadá tvrdé tkanivá zubu.

- Nie je to dedičné ochorenie

- Je závislé od dobrej a správnej hygieny

Faktor podieľajúcim sa na vzniku kazu je teda nesprávna hygiena (nesprávne čistenie zubov). Baktérie vytvárajú na povrchu zubov štruktúrovanú hmotu, tzv. zubný povlak- plak, ktorý na povrchu zubu pevne drží. Tu dochádza k demineralizácii- odvápneniu. Začína sa objavovať  BIELA ŠKVRNA. (kriedovitá). Sklovina je v tomto mieste krehšia. Ak v tomto štádiu udržíme zub dostatočne čistý (bez ďalších baktérii) kaz sa dokáže ešte zastaviť a sklovina remineralizovať. Ak bude naďalej obklopený plakom( baktériami) – zlá hygiena- zubný kaz bude pokračovať hlbšie do dentínu. Farebne sa bude meniť na hnedé až začernalé škvrny

Ak však dáme bakteriám čas, povlak sa pomnoží- škodí. Jediným spôsobom, ako odstrániť povlak je jeho mechanické odstránenie zubnou kefkou.   

 

                                                                     

 

Prvé zúbky a zubný kaz

                                                                    

 

Zapamätajte si!  Bez baktérii nevznikne žiadny kaz!

                             Bez cukrov nevznikne žiadny kaz!

(v nastaveniach videa máte možnosť zapnutia titulkov, ako jazyk titulkov si môžete zvoliť Slovenčinu)

 

Zásady používania cookies na  webových stránkach (webovom sídle) spoločnosti PALATIN DENT s.r.o. umiestnených na adrese https://www.zubar-trencin.sk/ informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných, ktoré upravuje smernica EÚ 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Podrobnosti o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako kontrolovať súbory cookie“.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte opätovne uvádzať alebo nastavovať.

Ako používame súbory cookie?
Na stránkach používame cookies v rámci služby Google Analytics, (Google AdWords), ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku vašim potrebám. Vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto sú všetky tieto údaje anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické, technické a marketingové účely.

Google Analytics - tieto súbory cookies patria do kategórie analytických, ktoré slúžia na vytváranie anonymných prehľadov o obľúbenosti a návštevnosti jednotlivých stránok.  Vygenerované informácie sú uložené ako anonymná štatistika v spoločnosti Google, bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe.

Google Adwords - tieto súbory cookies nám pomáhajú spoznať vás pri návrate na stránku a umožňujú nám upraviť vám stránku na mieru a ponúknuť vám zacielené ponuky podľa vašich záujmov. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a ako pomoc pri meraní efektivity reklamných kampaní.

Cookies nepoužívame na žiadne iné účely ako sú uvedené vyššie. Jednotlivé údaje sú sprístupnené len pre mňa, oprávneného správcu webových stránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach, sú trvalé a dočasné. Trvalé cookies ostávajú vo vašom zariadení aj po opustení našich stránok, dočasné sa vymažú po ukončení návštevy/zavretí prehliadača. Všetky cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod na blokovanie a zmazanie cookies nájdete na domovských stránkach vašich prehliadačov. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookie nájdete v príručke k vášmu telefónu alebo tabletu. Po blokovaní súborov cookie budete môcť aj naďalej navštevovať moje stránky, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať vaše preferované nastavenia webovej lokality, nebudem môcť analyzovať návštevnosť mojich stránok a prispôsobovať ich nastavenia potrebám užívateľov.

 

cenník výkonov

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.    Viac informácií

Súhlasím

Zásady používania cookies na  webových stránkach (webovom sídle) spoločnosti PALATIN DENT s.r.o. umiestnených na adrese https://www.zubar-trencin.sk/ informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných, ktoré upravuje smernica EÚ 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Podrobnosti o odvolaní súhlasu sú uvedené nižšie v časti „ako kontrolovať súbory cookie“.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (napríklad jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri prehliadaní jej jednotlivých stránok ich nemusíte opätovne uvádzať alebo nastavovať.

Ako používame súbory cookie?
Na stránkach používame cookies v rámci služby Google Analytics, (Google AdWords), ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku vašim potrebám. Vaše súkromie je pre nás dôležité, a preto sú všetky tieto údaje anonymné a o užívateľovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické, technické a marketingové účely.

Google Analytics - tieto súbory cookies patria do kategórie analytických, ktoré slúžia na vytváranie anonymných prehľadov o obľúbenosti a návštevnosti jednotlivých stránok.  Vygenerované informácie sú uložené ako anonymná štatistika v spoločnosti Google, bez možnosti priradenia ku konkrétnej osobe.

Google Adwords - tieto súbory cookies nám pomáhajú spoznať vás pri návrate na stránku a umožňujú nám upraviť vám stránku na mieru a ponúknuť vám zacielené ponuky podľa vašich záujmov. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a ako pomoc pri meraní efektivity reklamných kampaní.

Cookies nepoužívame na žiadne iné účely ako sú uvedené vyššie. Jednotlivé údaje sú sprístupnené len pre mňa, oprávneného správcu webových stránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach, sú trvalé a dočasné. Trvalé cookies ostávajú vo vašom zariadení aj po opustení našich stránok, dočasné sa vymažú po ukončení návštevy/zavretí prehliadača. Všetky cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod na blokovanie a zmazanie cookies nájdete na domovských stránkach vašich prehliadačov. Podrobnosti o odstraňovaní a odmietaní súborov cookie a ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete aj na webovej lokalite www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Informácie o používaní súborov cookie v prehľadávačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti o odmietnutí a odstránení takýchto súborov cookie nájdete v príručke k vášmu telefónu alebo tabletu. Po blokovaní súborov cookie budete môcť aj naďalej navštevovať moje stránky, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať vaše preferované nastavenia webovej lokality, nebudem môcť analyzovať návštevnosť mojich stránok a prispôsobovať ich nastavenia potrebám užívateľov.

 

 https

 

created by: Marek Sarvas